Projekty edukacyjne aktualnie realizowane w PCKUiP

 

Kontakt

Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Siedziba główna:

ul. Promyka 26
42-500 Będzin
NIP 6252377641 REGON 242641616

 

Budynek warsztatów CKP:
ul. I. Krasickiego 17
42 - 500 Będzin

Numery telefonów:

Sekretariat dyrektora PCKUiP: tel. 32 290 12 43, fax. 32 266 50 62
Księgowość: tel. 32 290 12 43 w.11
Wicedyrektor ds. CKU: tel. 32 290 12 43 w.12 kom. 601 061 088
Wicedyrektor ds. CKP: tel. 32 320 45 68
Kierownik Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego: tel. 32 320 45 68

Adres e-mail: sekretariat@ckp.bedzin.pl