UWAGA

OGŁOSZENIE!!!


Informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie połączyło się z Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie, powstało: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, którego główna siedziba i sekretariat znajduje się przy ul. 11 Listopada 3 w Będzinie tel. 32 267 77 58