//
Wtorek, 31 Mar 2015
KSZTAŁCIMY NA 100%

PCKUiP - Z NAMI MOŻESZ LICZYĆ NA SUKCES

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przekazane
przez OKE w dniu 27 marca 2015 roku udowodniły, że zajęcia praktycznej
nauki zawodu prowadzone w PCKUiP przygotowują bardzo dobrze
do egzaminów zewnętrznych. Wszyscy uczniowie z ZSTU w Będzinie,
którzy uczyli się zawodu w PCKUiP, zdali egzamin w części praktycznej
w kwalifikacjach:

 

 • M. 18 - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów
  pojazdów samochodowych (technik pojazdów samochodowych)
 • B. 18 - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  (technik budownictwa)
 • B. 5 - montaż systemów suchej zabudowy (monter zabudowy
  i robót wykończeniowych w budownictwie)
 • B. 6 - wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich
  (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).

 

 alt

 

 


 
Młodzieżowe Targi Pracy i Nauki

plakat

 
METAMORFOZA w pracowni fryzjerskiej CKP

 

alt

 
Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

Uroczystego otwarcia wyremontowanej sali gimnastycznej - mieszczącej się w budynku PCKUiP przy ul. Promyka 26 - dokonali zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Wicestarosta Będziński Emil Bystrowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Urszula Płazak, Członek Zarządu Robert Szpinda, Przewodnicząca Komisji Oświaty Teresa Płoszaj - Binko, Naczelnik Wydziału Oświaty Jerzy Grad i Naczelnik Wydziału Inwestycji Leszek Zagórny. Poświęcenia obiektu dokonał ks. prefekt Grzegorz Maciejewski.

Pierwszy mecz siatkówki na nowej sali gimnastycznej rozegrali uczniowie I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, którzy od tej pory zyskali nowe pomieszczenie do zajęć wychowania fizycznego.

Skromny poczęstunek dla gości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy zajęcia praktyczne odbywają w pracowni gastronomicznej w PCKUiP.

 
Kiermasz Ofert Pracy